Marketing Online

Quảng cáo Google Adwords có tốt cho Marketing Online

Quảng cáo Google Adwords có tốt cho Marketing Online

Ngày đăng: 3/12/2015

Google Adwords là cách quảng cáo dễ dàng và nhanh chóng trên Google và đối tác của Google, bất kể ngân sách của bạn nhiều hay ít. Quảng cáo Adwords hiển thị bên cạnh kết quả tìm kiếm google của khu vực SEO keyword.

Xem chi tiết

Marketing Online tại Hải Phòng cần đầu tư cho nội dung

Marketing Online tại Hải Phòng cần đầu tư cho nội dung

Ngày đăng: 3/12/2015

Marketing Online tại Hải Phòng đang phát triển một cách nhanh chóng cả về chất lượng và số lượng. Nhưng bên cạnh đó do phát triển nhanh nên yêu cầu cạnh tranh cao, vì thế các trang web vẫn còn đang tập trung vào các thủ thuật chứ chưa đẩy mạnh nội dung.

Xem chi tiết

Marketing 4P - Xây dựng chiến lược nội dung hiệu quả

Marketing 4P - Xây dựng chiến lược nội dung hiệu quả

Ngày đăng: 3/12/2015

Mô hình Marketing 4P (hay còn gọi là Marketing mix hoặc marketing hỗn hợp) được những người làm marketing dùng như một công cụ để thực hiện chiến lược marketing.

Xem chi tiết