Tổng hợp kết quả Email Marketing

Thống kê là một phần trong kế hoạch Email Marketing

Email Marketing là một trong những bộ phận của Marketing Online mà thông qua các công cụ máy móc có thể thống kê cụ thể số lượng email đã được xem. Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày một phát triển thì kéo theo nó có vô số các phần mềm ứng dụng mà mình có thể tận dụng nó trong các kế hoạch Marketing Online của mình. Thông qua các phần mềm đó mình có thể thấy chính xác ai đang đọc email của mình, họ đang click chuột tới liên kết nào.

=> Marketing Online Hải Phòng

Đây là một phần trong kế hoạch Email Marketing và nó vai trò vô cùng quan trọng. Nó cho thấy rằng kế hoạch đó có thành công hay không và thành công ở mức độ nào. Từ đó có thể đưa ra được những đánh giá cụ thể, rút kinh nghiệm cho những kế hoạch sau này.

 

Tổng hợp kết quả Email Marketing

 

Những thống kê quan trọng

Số email được gửi đi: sau khi đã được thanh lọc tất cả các email ảo, những email không phù hợp bạn có thể thống kê cụ thể số lượng email mình đã gửi đi

Số email được mở: tỉ lệ mở email được hiểu là tổng số email được mở trên tổng số email bạn đã được gửi đi. Email của bạn được gửi đi bạn cũng cần phải theo dõi và thống kê lại xem có tất cả bao nhiêu email đã được mở. Cụ thể hơn nữa là nó được mở ra rồi và có được đọc hay người xem có click tới các trang liên kết hay không.

Số người không còn đăng ký: một thống kê quan trọng đánh giá tới mức độ thành công trực tiếp khi gửi email là tỉ lệ người đăng ký danh sách phản hồi lại email của bạn. Những phản hồi đó liên quan tới phần nội dung bạn gửi tới khách hàng, như đăng ký tham gia các dịch vụ của mình, đăng ký khách hàng thường xuyên hay đăng ký các thông tin cá nhân để thường xuyên có sự trao đổi qua lại với mình,...

Số email không tồn tại: email không tồn tại hay email bị lỗi là những email mình đã gửi nhưng nó chưa tới được tay của khách hàng, những email không được mở,.. từ đó tìm nguyên nhân và cách khắc phục nó.

Theo dõi liên kết: một mục đích của mình muốn đặt ra khi gửi Email Marketing là nhằm giới thiệu tới khách hàng về sản phẩm cũng như công ty của mình. Bằng cách nào đó mà ta thường dẫn các đường link liên kết từ email tới trang web của mình thông qua các từ khóa quan trọng. Chúng ta cũng cần có những thống kê để xem nó đặt hiệu quả như thế nào.

 

Tổng hợp kết quả Email Marketing

Chia sẻ: