Gốc của Marketing Online

Bạn có đang làm Marketing Online từ ngọn?

Bạn có thể nghe rất nhiều về Marketing Online, internet marketing, facebook marketing, video marketing ... và bạn sẽ thấy tất cả đều có từ marketing làm gốc.

Bạn cũng đã từng được nghe nhiều bạn đến tư vấn về Marketing Online cho bạn, nhưng nó thế nào? Hầu hết họ sẽ tư vấn cho bạn về cành lá, nhìn sơ đồ bạn sẽ thấy. Hầu hết các đơn vị làm Marketing Online hiện này đều xuất thân từ học công nghệ thông tin thế nên khá nặng kiến thức công nghệ thông tin trong đó, nhưng cái đó chỉ mang tính công cụ chứ không phải chiến lược.

Gốc rễ của marketing online
Cây chiến lược Marketing Online hoàn hảo

Nếu chỉ tập trung vào công cụ thì chả khác nào cái cây nó bị héo mà bạn chỉ chăm phun nước vào lá, cây nó vẫn chết vì gốc rễ đâu có được chăm sóc.

Phải bắt đầu từ gốc và rễ

Nhìn vào hình bạn sẽ thấy ngay. Gốc và rễ của nó bắt đầu từ nghiên cứu, chiến lược, thương hiệu và nội dung.

4 hoạt động này là 4 hoạt động căn bản của một người làm marketing, thế nên phải là người làm marketing với có nền tảng để tạo ra cơ sở vững chắc cho một chiến lược marketing thành công, và đương nhiên là cả Marketing Online

Mọi hoạt động marketing đều phải bắt đầu từ sự thấu hiểu đối tượng mục tiêu, sau đó xây dựng một chiến lược tổng thể, định vị thương hiệu và phát triển nội dung phù hợp. 

Sau các hoạt động đó mới đến xây dựng website, và phát triển các hoạt động còn lại là những hoạt động cuối cùng để website phát huy hiệu quả. 
Cũng phải bổ sung thêm. Để xây dựng được một chiến lược Marketing Online thành công, hiệu quả thì người làm cần có sự hiểu biết về công nghệ để đưa các ứng dụng đó vào chiến lược chung. 

Vậy, khi bạn cần xây dựng một chiến lược Marketing Online hiệu quả cách tốt nhất là làm việc với đơn vị có nền tảng về marketing và hiểu biết về công nghệ.

Chúc các bạn có một chiến dịch thành công!

Chia sẻ: