Facebook marketing là gì?

Facebook marketing là tất cả các hoạt động liên quan đến việc xúc tiến quảng bá sản phẩm, dịch vụ của bạn đến khách hàng thông qua mạng xã hội Facebook để tăng lượng người tiếp cận sản phẩm dịch vụ, tăng khả năng tương tác giữa bạn và khách hàng tiềm năng, nhằm mục đích cuối cùng là giúp bạn gia tăng doanh số bán hàng.

Chia sẻ: