Facebook Marketing – kênh tiếp cận khách hàng khổng lồ cho doanh nghiệp

Với con số hơn 30 triệu người Việt Nam sử dụng facebook và 2,5 giờ truy cập mỗi ngày (số liệu đến tháng 6/ 2015 từ Vietnamnet), là một con số khổng lồ về lượng người tiếp cận sản phẩm/dịch vụ của bạn thông qua hoạt động Facebook Marketing. Hiện nay, không có kênh quảng cáo nào có khả năng lan truyền rộng rãi và tương tác mạnh mẽ như Facebook Marketing.

Chia sẻ: