Tư vấn 1:1 Chuyển đổi số - Qua zoom

Đỗ Minh Phương

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Tư vấn Chuyển đổi số 1:1 - Trực tiếp

Đỗ Minh Phương

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

Tư vấn Marketing 1:1 - Qua Zoom

Đỗ Minh Phương

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Tư vấn Marketing 1:1 - Trực tiếp

Đỗ Minh Phương

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

Chuyển đổi số nâng cao

Đỗ Minh Phương

(0)
10.000.000đ
5.900.000đ
membership

Chuyển đổi số cơ bản

Đỗ Minh Phương

(0)
990.000đ
390.000đ