Chuyển đổi số hay chết

Những công ty lớn nhất thế giới là những công ty có tỷ lệ chuyển đổi số mạnh nhất thế giới, và những doanh nghiệp chậm chuyển đổi đều đã chết hoặc bị thâu tóm.

Covid đã tạo ra một tình huống mới mà chưa từng có trong thị trường 

Bài viết cùng danh mục

Danh mục bài viết
Bài viết nổi bật
Bài viết mới nhất