Bảng giá dịch vụ

DMP cung cấp các gói dịch vụ Facebook marketing như sau

STT Giá Dịch vụ
1 3.000.000 vnd/tháng

- Biên tập và Post 15 bài/tháng

- Thiết kế 1 banner quảng cáo 1 tháng

- Viết 1 bài quảng cáo sản phẩm 1 tháng

- Chụp và sửa 5 ảnh sản phẩm ( chụp tại Studio DMP)

- Hỗ trợ chạy quảng cáo đến 10.000.000 vnd (phí do khách hàng trả). Vượt quá mức trên tính thêm 10% phí chạy.

2 5.000.000 vnd/tháng

- Biên tập và Post 20 bài/tháng

- Thiết kế 2 banner quảng cáo 1 tháng

- Viết 2 bài quảng cáo sản phẩm 1 tháng

- Chụp và sửa 10 ảnh sản phẩm (chụp tại địa điểm khách hàng nếu cần) 

- Hỗ trợ chạy quảng cáo đến 30.000.000 vnd (phí trả facebook khách hàng trả). Vượt quá mức trên tính thêm 10% phí chạy..

3 10.000.000 vnd/tháng

- Biên tập và Post 40 bài/tháng

- Thiết kế 3 - 5 banner quảng cáo 1 tháng

- Viết 3 bài quảng cáo sản phẩm 1 tháng

- Chụp và sửa 25 ảnh sản phẩm (chụp tại địa điểm của khách nếu cần). Thêm ảnh tính 30k/ảnh

- Hỗ trợ chạy quảng cáo tới 70.000.000 vnd (phí do khách hàng trả). Vượt quá mức trên tính 10% phí chạy.

- Làm 1 videos review sản phẩm 1 tháng.

 

Chia sẻ: