Đã hết thời kinh doanh theo kinh nghiệm

"Đã hết thời kinh doanh bằng kinh nghiệm, đã đến lúc các doanh nghiệp phải đào tạo và học hỏi không ngừng mới có thể đứng vững và phát triển".

Đó là kết luận của TS.Lê Thẩm Dương trong hội thảo “Giải bài toán tài chính doanh nghiệp và tiếp cận vốn ngân hàng” được tổ chức vàu ngày 6.6.2013 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng.

Đây là hội thảo được Sở Công thương Hải Phòng phối hợp cùng Công ty CP Truyền thông DMP tổ chức. Khai mạc chương trình Ông Phạm Văn Phương – Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng đã đưa ra những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp Hải Phòng. Với vai trò quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp Sở đã lên kế hoạch và thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo và khóa huấn luyện giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực và vượt qua khó khăn.
 

 Đã hết thời kinh doanh theo kinh nghiệm

 

Chưa bao giờ doanh nghiệp Hải Phòng tham dự hội thảo đông như vậy và đúng giờ như vậy. Đúng giờ khai mạc hội trường đã hết ghế, ban tổ chức phải kê thêm hàng trăm ghế mà vẫn không đủ chỗ.
 

Đã hết thời kinh doanh theo kinh nghiệm

 
TS.Lê Thẩm Dương đã từng bước thống nhất quan điểm về kinh doanh với các doanh nhân và doanh nghiệp. Sau đó, đưa ra những vấn đề tài chính của doanh nghiệp và phương pháp giải quyết. Một trong các lý do khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng chính là kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, kế hoạch không khả thi là lý do chính doanh nghiệp không vay được vốn. Về phía ngân hàng, TS.Lê Thẩm Dương cũng chỉ ra những yếu kém về khả năng thẩm định tính khả quan của dự án dẫn đến không dám cho doanh nghiệp vay vốn.

Một trong những giải pháp TS.Lê Thẩm Dương đưa ra để doanh nghiệp sử lý được vấn đề tài chính là doanh nghiệp cần phải có năng lực quản trị được các chỉ số tài chính của doanh nghiệp mình. Vòng quay tài sản, khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận, ... là những chỉ số doanh nghiệp cần kiểm soát tốt để các ngân hàng tin tưởng và cho vay.
 

 Đã hết thời kinh doanh theo kinh nghiệm

 

Một điều đặc biệt, trong hội thảo TS.Lê Thẩm Dương cũng đã nhấn mạnh vấn đề đào tạo, huấn luyện của các doanh nghiệp. Đã đến lúc các doanh nghiệp phải coi trọng vấn đề đào tạo, nâng cao năng lực. Không thể còn các doanh nghiệp kinh doanh chỉ bằng kinh nghiệm, chút quan hệ mà thành công mãi được.

Ông Phạm Khắc Phúc – Giám đốc Công ty Phúc Tăng nói “Tôi cần hoạch định lại vấn đề đào tạo cho doanh nghiệp, cho bản thân và đặc biệt các lứa lãnh đạo kế cận”.

Hội thảo kết thúc lúc 12h30 mà nhiều doanh nhân doanh nghiệp vẫn chưa muốn về. Hàng trăm doanh nghiệp ở lại để lấy được thông tin liên hệ của TS.Lê Thẩm Dương, một số muốn chụp ảnh kỷ niệm với diễn giả. TS.Lê Thẩm Dương chia sẻ thông tin liên hệ và nếu cần thiết có thể thông qua Sở Công thương hoặc Công ty CP Truyền thông DMP để kết nối.

Chia sẻ: